Október 23-ai megemlékezés Vácdukán

Idén is megemlékeztünk az 1956. október 23-i eseményekről a Művelődési Házban. Az emlékünnepségen részt vett és beszédet mondott Harrach Péter országgyűlési képviselőnk is. Az ünnepi műsort – a kialakult hagyomány szerint – az iskola 7. osztályos tanulói adták, akik korabeli felvételekkel idézték fel az 59 évvel ezelőtti eseményeket. Ebben a segítségükre voltak azok a vácdukai lakosok is akik tanúi voltak egy-egy forradalmi történésnek.

Köszönetünket fejezzük ki Harrach Péter országgyűlési képviselőnek, hogy megtisztelte rendezvényünket és megosztotta velünk a szabadsággal kapcsolatos értékes gondolatait. Köszönjünk az iskolásoknak, valamint az őket felkészítő tanároknak a színvonalas előadást.

Makkos László polgármester

Bursa Hungarica pályázat

2015. november 9-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

Vácduka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely elérhető: https://www.eper.hu/eperbursa/closePaly.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Pályázati kiírások:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Bővebb felvilágosítást nyújt: Fézlerné Miklián Tünde a 27/566-610-es telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

 

Az elmúlt bő egy hónap történései II.

  • 2015. október 1-jén – az Idősek Napja alkalmából – önkormányzatunk meghívta a 65 év felettieket egy szórakoztató műsorral egybekötött köszöntésre. A Művelődési Házban megrendezett esemény során külön köszöntésre kerültek – kis ajándék kíséretében – a 80 év felettiek. A régi időket idéző műsor után egy kis beszélgetés keretében a régmúlt eseményeiről diskuráltak az idős generáció tagjai üdítő, sós és édes sütemény kíséretében. Nagyon jó volt látni azt a nagy örömet, amelyet szerény rendezvényünkkel okoztunk ezen a kizárólag nekik és értük szóló délutánon.
  • Szüreti felvonulás Vácdukán a kialakult hagyomány szerint minden év október első szombatján kerül megrendezésre. Idén ez október 3-ra esett. Az idő nagyon kegyes volt hozzánk, így ragyogó napsütésben gyülekeztek 14 órakor a Tűzoltószertár melletti kis téren, a népviseletbe öltözött gyerekek, felnőttek, valamint a lovasok és a kocsisok. A megszokott útvonalon indult a felvonulás három megállóval, ahol tánc, zene, kínálás várta a résztvevőket. A Művelődési Ház volt a felvonulók utolsó állomása. Itt szőlődarálás, préselés és természetesen must-kóstolás, valamint kézműveskedés várta a fiatalabbakat. A vendéglátás során először a más településről érkező felvonulók kóstolhatták meg az üstben főtt finom babgulyást, majd minden érdeklődő, aki kért. A bál előtt Borkóstolón lehetett részt venni a Lingvay pincészet jóvoltából. Este 8 órakor aztán kezdetét vette a másnap hajnali fél 4-ig tartó táncos mulatság. Köszönettel tartozunk mindazoknak, aki segítették, támogatták a rendezvényt felajánlásokkal és sok háttérmunkával, valamint a környékbeli településekről eljövő lovasoknak, fogatosoknak. Reméljük, jövőre ismét ilyen szép számmal leszünk, akik – akár beöltözve, akár nem – élvezni fogjuk a szüreti felvonulás programjait.

Az eseményekről készített képek a galériában tekinthetőek meg.

 

Az elmúlt bő egy hónap történései I.

Az elmúlt időszakban sem maradtunk rendezvények nélkül:

  • Augusztus 31-én megtörtént az iskola új épületszárnyának átadása a tanévnyitóval egybekötve.
  • Szeptember 23-án Brunszvik Teréz Emlékünnepséget tartottunk.
  • Október 1-jén köszöntöttük az időseket az Idősek Napja alkalmából.
  • Október 3-án Szüreti Felvonuláson vehettek részt az érdeklődők.

Rövid beszámolók az egyes eseményekről:

  • 2015. augusztus 31-én Harrach Péter országgyűlési képviselővel, Hanesz József KLIK elnökkel és Magyar Zita az EMMI Háttérintézmény-felügyeleti főosztályvezetőjével együtt ünnepélyes keretek között átadtuk iskolánk új épületszárnyát. A régóta várt három tantermes bővítés 100% -ban állami támogatásból valósult meg, köszönhetően Magyarország Kormánya pozitív döntésének. Az új épületszárnyban a mai kornak megfelelő környezetben tanulhatnak a diákok, és sajátíthatják el a tananyagot. Az átadás során a rendezvény fényét emelte a meghívott vendégek közvetlen beszéde és az iskolások színvonalas műsora.

Az eseményről a váci ESTV is készített beszámolót, amelyet a következő linken érhetnek el. A vácdukai rész a 3.40 perctől 4.20-ig, illetve 5.04-től 7.13-ig tart. https://estv.hu/download.php?view.1557

  • 2015. szeptember 23-án, délután Brunszvik Teréz Emlékünnepséget rendeztünk az Óvoda udvarán. Brunszvik Teréz, aki a XIX. századi Magyarországon az első óvodákat, az akkori nevükön kisdedóvókat megalapította, utolsó éveit a vácdukai kastélyban töltötte, és annak falai között halt meg. Tisztelete jeléül, – a Képviselő-testület döntése alapján, – óvodánk 2015. szeptember 1-jétől a Brunszvik Teréz Óvoda nevet viseli. Az Emlékünnepségre meghívtuk Martonvásár polgármesterét, dr. Szabó Tibort, aki rövid beszédében a két település közötti közös kapcsolatra, valamint a jövőbeli együttműködésre hívta fel a figyelmet. Az óvodások és iskolások műsora során a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola egy növendékének előadása is színesítette a programot. Zárásként megkoszorúztuk az óvoda falán elhelyezett Brunszvik Teréz emléktáblát.

Az eseményekről készített képek a galériában tekinthetőek meg.

Folytatjuk…