Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. április első hetétől november 30-ig terjedő időszakban lehetővé tesszük a zöldhulladék gyűjtőpontra való szállítását. A zöldhulladék gyűjtő konténer Vácdukán a Focipálya mögötti sorompóval lezárt területen található, amelyeket a Szolgáltató a telítettség fényében ürít.

  • A zöldhulladékot a lakosok az Önkormányzat által kijelölt zöldhulladék gyűjtési pontra tudják vinni. A zöldhulladék gyűjtőpont Vácdukán a Focipálya mögötti sorompóval elzárt területen található.

A konténer nyitvatartása:   

Csütörtök: 16-19 óráig

Péntek: 16-19 óráig

Szombat: 8-16 óráig

  • A faágas, fásszerű növényi hulladék összekötve kötegelve maximum 1,5 méter hosszú minden hónap utolsó hetében adható le.
  • A gyűjtőponton kizárólag vácdukai lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek helyezhetnek el hulladékot, kérjük a lerakáshoz lakcímkártyát hozzanak magukkal és az ott tartózkodó munkatársunknak mutassák be.
  • Az elhelyezés módja: biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban. Szelektív hulladékgyűjtő, vagy egyéb szemeteszsák nem alkalmazható, de az ilyen zsákokban helyszínre szállított zöld hulladékot közvetlenül a konténerbe bele lehet üríteni és a zsákot a következő alkalommal újra felhasználni. A kommunális szállítás alkalmával minden háztartás 2 db zöld színű zsákot kap térítésmentesen.
  • A lebomló többletzsákokat Vácduka Község Önkormányzatánál (Béke tér 1.) lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára (180 Ft/zsák) utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
  • nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket.

Vácduka Község Önkormányzata a járványügyi helyzetre való tekintettel Ügyfeleit a Polgármesteri Hivatal Egészségház felőli oldalán az ablakon keresztül szolgálja ki hétfőn és szerdán 8-12 óráig.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Vácduka Község Önkormányzata