Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzata 2021. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében a szociálisan rászoruló családoknak lehetősége van tűzifa igénylésre kérelem formájában.

A kitöltött kérelmet 2021. október 6. és 2021. október 29. napja között lehet elhelyezni a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalban az előterében található BEADVÁNYOK feliratú dobozba.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (rendkívüli, lakásfenntartási) jogosult, vagy
  • családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást azon személyek is igényelhetik, akik esetében:

  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft-ot),
  • egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft-ot).

A kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a vacduka.hu oldalról.

Vácduka Község Önkormányzata