Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsődében óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése,differenciált fejlesztése a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, foglalkozásegészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 27-367-575 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.