Erzsébet – program 2016. évi pályázatai

Kiírásra kerültek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet Program pályázatai.

A Kormány által támogatott Erzsébet-program a társadalmi és élethelyzetük révén rászoruló kedvezményezettek köréből kiemelten támogatja a nyugdíjasokat, a nagycsaládosokat, valamint a fogyatékkal élőket.

Pályázni 2016. február 29.-ig, illetve a pályázati keretösszeg kimerüléséig van mód.

A pályázatokról bővebben az alábbi linken tájékozódhatnak:

Erzsébet – program 2016.

Bursa Hungarica támogatás adatai

2015. november 9-ig lehetett pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához Vácduka Község Önkormányzata is csatlakozott, így lehetősége nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában minden pályázatot pozitív elbírálásban részesített az alábbiak szerint:

„A” kategóriában 4 db pályázat érkezett, a pályázókat havi 5000 Ft-tal támogatjuk 10 hónapon keresztül.

„B” kategóriában nem érkezett pályázat.

Az Önkormányzat a döntésekről 2015. december 17-ig az EPER- Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat.
Vácduka Község Önkormányzata

Tájékoztató szociális célú tűzifa igényléséről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzata ez évben is támogatni kívánja a rászoruló családokat szociális célú tűzifa formájában.

A szociális tűzifát kérelmezni kell. A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • lakásfenntartási települési támogatásra jogosult, vagy
  • családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást azon személyek is igényelhetik, ahol:

  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft-ot),
  • egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

A kérelmeket 2015. november 16. és 2015. december 16. napja között lehet benyújtani a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalba, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00 – 18.00 és szerda: 8.00 – 16.00 óra között).

A kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a www.vacduka.hu oldalról.

Vácduka, 2015. november 16.

Vácduka Község Önkormányzata

Bursa Hungarica pályázat

2015. november 9-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

Vácduka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely elérhető: https://www.eper.hu/eperbursa/closePaly.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Pályázati kiírások:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Bővebb felvilágosítást nyújt: Fézlerné Miklián Tünde a 27/566-610-es telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

 

Sikeres pályázat nyári gyermekétkeztetésre

Vácduka Község Önkormányzata 373 120.- Ft-ot nyert „a gyermekszegénység elleni program keretében megvalósuló nyári étkeztetés” biztosítására, így a nyári szünetben 35 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részesülhet a nyár folyamán napi egyszeri meleg étkeztetésben.

Fontosnak tartjuk a rászoruló családok, gyermekek támogatását, ezért külön öröm számunkra, hogy nyáron is biztosítani tudjuk e pályázat keretén belül az ingyenes étkezést.